Termékeink

 • KÖVETELÉSVÁSÁRLÁS, FAKTORING tevékenység:
 • Követelések vásárlása
 • Közreműködés követelésvásárlás lebonyolításában
 • ----------------------------------------
 • HITELEZÉSI TEVÉKENYSÉG:
 • Hitelbírálat 48 órán belül
 • Folyósítás akár 72 órán belül
 • A felvehető hitel összege minimum 1.000.000 HUF, maximum 5.000.000 HUF lehet
 • Egy összegű visszafizetés
 • Fél éves futamidö
 • Csak komoly ingatlanforgalommal rendelkező településen hitelezünk
 • Csak forgalomképes ingatlanokat hitelezünk
 • A hitel összege, maximum a fedezeti ingatlan értékének 30%-a lehet
 • Kamat: 30%

A hitelezés mellett jelentős mértékben faktorálási tevékenységgel is foglalkozunk. Cégünk több éves tapasztalattal rendelkezik követelések vásárlása terén, több pénzintézettel állunk folyamatos kapcsolatban. Pénzügyi stabilitásunk teszi lehetővé, hogy a követelések megvásárlására tett ajánlataink befogadásának sikeressége kiemelkedően magas, partnereinkkel felépített üzleti kapcsolataink hosszú távú együttműködésre épülnek. Azoknak a pénzintézeteknek, illetve vállalkozásoknak nyújtunk megoldást melyek tőkehiánnyal, vagy ideiglenes finanszírozási problémákkal küzdenek, illetve pénzügyi eredményük javítása, céltartalékuk felszabadítása a cél.
A faktorálás során történő követelésvásárlás minden esetben engedményezési szerződés kereteibe foglalva történik.

A követelés-vásárlás, más néven faktoring, egy modern pénzügyi szolgáltatáscsomag, mely a következő funkciókat egyesíti:
- finanszírozás és a vevő cégkockázatának átvállalása
- lejárt, adott esetben jogi útra terelt kintlévőség megvásárlása és behajtása

Amennyiben Ön már minden belső és külső segítséget igénybe vett a kintlévőségek behajtása érdekében, utolsó lépésként megteheti, hogy piaci áron értékesíti lejárt követeléseit az Erinum Capital Zrt. segítségével.

A kintlévőség értékesítésével járó előnyök:
- az ügy lezárásával elkerülhető a jogi eljárással járó költségtöbblet
- elkerülhető a további ügyintézésből származó munkaóra-veszteség
- felszabadul a céltartalék
- lehetővé válik a társaságiadóalap-csökkentése

A lejárt kintlévőségek megvásárlásának folyamata a következő:
- Az Engedményező portfóliójának elemzése
- A megtérülés várható idejének kiszámítása
- A vételár meghatározása – melynek során egyedi és egyéni árajánlatot alakítunk ki

Fontos tudni!
Az engedményezési szerződés értelmében Engedményező és ügyfele között létrejött jogviszonyban a követelést megvásárló cég, mint Engedményes az Engedményező helyébe lép. Innentől az Engedményező jogai és kötelezettségei az Engedményest, mint vevőt illetik.

Követelésvásárlás során felmérjük az ügyfél finanszírozási igényeit, tájékoztatják a szóba jöhető lehetőségekről, valamint beszerezzük az ügyféltől (általában szóban) az ajánlattételhez szükséges információkat.

Amennyiben az előkészítő fázisban összegyűjtött információk alapján ez lehetséges, cégünk ajánlatot tesz az ügylet kondícióira (hitelkeret, előleg mértéke, faktordíj, kamat, futamidő). Ezzel egy időben az ügyfél benyújtja a minősítéshez szükséges teljes dokumentációt. A benyújtott információk alapján kollégáink előterjesztik az ügyletet kockázatkezelési jóváhagyásra. Ennek átfutási ideje a minősítéshez szükséges összes dokumentum beérkezéstől számítva kb. 5 munkanap. Az ügylet jóváhagyása után sor kerül a faktorálási keretszerződés megkötésére. A vevő fizetési kockázatának mérséklésére hitelbiztosítás bevonása lehetséges.A számlák engedményezéséről faktorálási értesítést állítunk ki: egy nyilatkozatot, melyben tudatjuk a vevővel az engedményezés tényét és kérjük, hogy esedékességkor a számlák ellenértékét az Erinum Capital Zrt. részére fizessék ki. Ezt a nyilatkozatot a vevők is cégszerűen aláírják és vállalják, hogy esedékességkor az Erinum Capital Zrt. részére fizetik ki a számlák ellenértékét. A faktorálási értesítést az Ügyfélnek, az Erinum Capital Zrt-A szerződéskötés után az ügyfél azonnal benyújthatja számláit faktorálásra. Faktorház ellenőrzi a folyósítás feltételeit, ezek megléte esetén az előleget maximum 48 órán belül átutalja az ügyfél szerződésben rögzített számlaszámára. A számlákra rendszerint 80% előleget folyósítunk.Esedékességkor az engedményezés alapján vevők közvetlenül az Erinum Capital Zrt-nek fizetik ki a számlák ellenértékét. Miután elszámoltuk a kamatköltségeket, a fennmaradó összeget továbbutaljuk Ügyfelünk részére

Hitelezési tevékenység részletes ismertető:

Tevékenységének lényege rövid (6 hónapos) futamidejű ingatlanfedezetes hitelek nyújtása.
Az ERINUM Capital Zrt. által folyósított kölcsönök célja, hogy olyan banki szempontból is elfogadható ügyfeleket finanszírozzon, akik nem tudják, vagy nem akarják kivárni a hosszadalmas banki ügyintézést, illetve az ERINUM kölcsöne segítségével olyan speciális ügyleteket tudunk megoldani, amelyeket a bankok nem, és amelyek a mi hitelünk után már bármely bank részére „fogyaszthatóvá” válnak.
Ez egyfajta áthidaló jellegű gyorskölcsön

A pénzügyi válság ellenére a magyar bankok, takarékszövetkezetek, pénzügyi vállalkozások hiteltevékenysége nem állt meg, csak lassult és nehézkesebb lett.
Hitelt kapni sohasem volt egyszeru, manapság viszont már az egyébként minden szempontból hitelképes, a pénzintézetek számára „kívánatos” ügyfelek sem kapnak könnyen, és foleg nem kapnak gyorsan hitelt.
Ezt a helyzetet igyekszik megkönnyíteni, áthidalni az ERINUM Capital Zrt. hitelterméke.
A mi ügyintézésünk, hitelképesség vizsgálatunk azért egyszerubb és gyorsabb, mint a bankoké, mert Társaságunk ügyfelei nem a hosszú évek alatt bármikor bizonytalanná válható jövedelmükbol, vagy gyorsan elértéktelenedo befektetéseikbol fizetik vissza a tolünk kapott hitelt, hanem egy másik pénzintézet hitelébol.
Természetesen az ERINUM Capital Zrt. is alapvetően abból a szempontból vizsgálja a hitelkérelmeket, hogy mára már kissé beszűkült, de még mindig széles és változatos banki, pénzintézeti hitel-palettáról biztosan találhat-e az ügyfél, vagy hitelközvetítője, vagy épp mi magunk olyan hosszú futamidejű hitelt, amelynek segítségével az ERINUM Capital Zrt. kölcsöne majd kiváltható lesz.
A 6 hónapos futamidő alatt pedig már bőven van idő és lehetősége Társaságunk hitelének a kiváltására, másik hitel segítségével történő visszafizetésére.
Amennyiben ez szükséges, ezeknek a kiváltó hiteleknek az ügyintézését is mi bonyolítjuk, felhasználva ehhez a több éves hitelezői tapasztalataink mellett eddig 10 milliárd Ft-ot meghaladó hitelállomány közvetítésében szerzett gyakorlatunkat és kapcsolatrendszerünket.

Hitelszerződéseink alapvetően hasonlítanak bármely bank vagy pénzügyi vállalkozás szerződéseihez.
A hitel fedezete minden esetben forgalomképes ingatlan, amely csak budapesti, pest-megyei, megyeszékhelyen vagy jelentos ingatlanforgalommal rendelkező nagyvárosban esetleg üdülőhelyen lehet.
A folyósított hitelt önálló zálogjog és vételi jog bejegyzésével biztosítjuk, amelyeket az ügyfélnek közjegyző elött egyoldalú tartozáselismerő közokiratba kell foglalnia.
A szerződéseket ügyvédi ellenjegyzéssel kötjük.
A folyósítás feltétele, hogy az ügyfél ingatlanbiztosítást kössön, és azt a hitelösszeg erejéig az ERINUM Capital Zrt-re engedményezze.
A tulajdoni lapon megjelenő tartozásokat aktuális tartozáselismerő nyilatkozatok alapján – vagy magánhitel esetében ügyvédi letétbe vett törlési engedéllyel- tudjuk kiváltani.
Szükség esetén a vételi jogot engedményezzük a refinanszírozóra.
A hitelfelvétellel felmerülő költségek levonhatóak a hitelösszegből.
Ez alól kivételt képez az értékbecslés díja, mivel azt a helyszínen kell fizetni a független értékbecslő cégnek.
Ezzel megkönnyítjük a hitelfelvételt, hiszen az ügyfélnek nem kell jelentősebb összeggel rendelkeznie ahhoz- eltérően néhány hitelintézet gyakorlatától-, hogy kölcsönhöz jusson.
A hiteligény beérkezését követően- amennyiben az ügylet nem tűnik „simának”- az ügyfelet interjúra hívjuk be, és ha a kért hitelösszeg megközelíti a kiadható maximumot, akkor KHR borítékot, APEH igazolást, bankszámla kivonatot vagy közüzemi számlát kérhetünk.

A termék illetve a szerződések alapvető, az ERINUM Capital Zrt. hitelezési kockázatát csökkentő jellemzői:
- az ingatlan forgalmi értékéhez viszonyítva alacsony hitelösszeg (max 45%)
- az értékbecsléseket saját értékbecslő vállalkozásunk készíti
- csak komoly ingatlanforgalommal rendelkezo településen, és csak forgalomképes ingatlanokat hitelezünk
- az ingatlanra biztosítást kell kötni, amelyet engedményezni kell az ERINUM Capital Zrt-re
- az ingatlanra önálló zálogjogot és vételi jogot alapítunk
- a kölcsönszerződést az ingatlan összes tulajdonosa aláírja (az ügylet összes szereplője „adóstárs”)
- a szerződéseket az ügyfelek egyoldalú tartozáselismerő közokiratba foglalják
- a vételi jogot az ingatlan forgalmi értékének 65%-án gyakoroljuk
- vételi jog gyakorlójául 3. személyt is kijelölhetünk
- saját árverés szervezésének jogát kötjük ki a zálogszerződésben
- a kiadható maximumot megközelítő hitelösszeg esetén nem csak az ingatlant, hanem az adóst is vizsgáljuk (bankszámlakivonattal, APEH tartozásigazolással stb)
- a hitelek kiváltásának folyamatát aktívan figyelemmel kísérjük, szükség esetén azonnal közbelépünk, felhasználva saját kapcsolatainkat

Elfogadom az adatvédelmi szabályzatban leírtakat. Oldalunk sütiket használ.
Elfogadom